FAQ

Frequently Asked Questions

Vi får många frågor om biomaterial. Nedan har vi samlat en del vanliga frågor och svar. Om du har fler frågor, Kontakta Oss idag.


Termen biomaterial omfattar en hel familj av material som skiljer sig från konventionella plaster i den mån att de är biobaserade, biologiskt nedbrytbarta, eller bådadera.

"Biobaserad" betyder att materialet eller produkten (delvis) härrör från biomassa (växter). Biomassa som används i biomaterial härrör från t.ex. majs, sockerrör, eller cellulosa.

Termen biologiskt nedbrytbar avser en kemisk process där mikroorganismer som finns i miljön konverterar biomaterial till naturliga substanser såsom vatten, koldioxid och biomassa. Processen för biologisk nedbrytning beror på de omgivande miljöförhållandena, (t.ex. plats och temperatur) på själva materialet och på applikationen. Biologisk nedbrytbarhet är en inneboende egenskap hos vissa biomaterial däribland GAIA:s Biodolomer® som är perfekt för tillämpningar såsom t.ex. avfallspåsar och liknande engångsartiklar som löper stor risk att hamna vind för våg.

Biomaterial driver utvecklingen av plast. Det finns två stora fördelar med biobaserade plastprodukter jämfört med konventionell plast: de sparar fossila resurser genom att använda biomassa som regenererar (per år), vi gör biomaterialet koldioxidneutralt. Den andra stora fördelen är de bionedbrytbara materialen som t.ex Biodolomer® som ger ytterligare miljövinningar.

Vi garanterar en hållbarhet på 12 månader för avfallspåsar i Biodolomer®. Men om produkterna förvaras i ett svalt och torrt rum håller de betydligt längre. Biodolomer® bör inte utsättas för värme över 45 grader C. Läs mer om hur man bäst lagrar Biodolomer® på Biodolomer® Produktinformation.

Processen för biologisk nedbrytning beror på de omgivande miljöförhållandena (t.ex. plats eller temperatur) på själva materialet, och på produkten. En avfallspåse i Biodolomer® bryts ned på cirka 60 dagar i en industriell kompost.

Europastandard EN 13432 är ett system som fastställts av Europeiska kommittén för Normalisering (CEN) för att avgöra om ett material är biologiskt nedbrytbart eller inte. EN 13432 är den mest strikta av alla standarder för utvärdering nedbrytbarhet och komposterbarhet. Avfallspåsar i Biodolomer® är certifierade enligt standarden EN 13432.

Ja, det finns material som t.ex polylaktid (PLA) som är både är förnylsebart och nedbrytbart. Men PLA är skört och lämpar sig inte för t.ex flexibel film. På labnivå finns biomaterial som kommer ersätta den fossilbaserade nedbrytbara polyestern som används idag. Det kommer ta ytterligare ett par år innan det nya biomaterialet kan produceras industriellt.

Kontakta din närmaste återvinningsstation och ställ krav. De flesta återvinningscentraler kan gå över till GAIA:s avfallspåsar. I en modern förbehandlingsanläggning som t.ex våra vänner på Cellwood (extern länk) bygger, blir våra avfallspåsar till biogas. Ladda hem bladet med argumenten med fördelarna med avfallspåse i Biodolomer® gentemot Papper för att få mer vatten på din kvarn.

GAIA:s ambition är att göra så liten påverkan som möjligt på miljön. De flesta av våra råvaror kommer från norra Europa. Några Biodolomer®-material innehåller PLA (polylaktid syra), den produceras i USA.

At our plant in Helsingborg, Sweden.