Om Oss

GAIA erbjuder bionedbrytbara lösningar framtidsutsikter möjligheter för framtiden.

GAIA utvecklar framtidens bionedbrytbara och komposterbara material för företag med miljöfokus. Med vårt know-how och långa erfarenhet från produktionsindustrin hittar vi nya lösningar för att bredda användandet av biomaterial. Under 2016 öppnade GAIA sveriges första fabrik för framställning av komposterbara biomaterial.


Vilka Är Vi?

GAIA är ett ungt företag men med kompetens från över 40 års utveckling av biomaterial. GAIA är specialiserade på att anpassa biomaterial för tillämpningar i befintliga produktionsanläggningar. Biomaterial kan ersätta 80% av alla produkter som idag tillverkas av traditionella plaster.

Grundmaterialet Biodolomer® är en fullt nedbrytbar och komposterbar polyester som blandas med mineral och vegetabiliska oljor. GAIA tillverkar även slutprodukter i biomaterial och vi erbjuder förkläde, avfallspåsar och bärkassar tillverkade i Biodolomer®.

Biodolomer® for Life

Biodolomerforlife

I juni 2016 erhöll GAIA BioMaterials, tillsammans med NSR och Båstads kommun, EU-medel från LIFE programmet för ett projekt värt 30 MSEK som syftar till att visa hur fossilt baserade och energiintensiva plaster och förpackningsmaterial kan ersättas av GAIA Biomaterials förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara biomaterial Biodolomer®. Projektet syftar till att visa hur Biodolomer® material kan tillverkas och kommer valideras via fyra olika kommersiella referensprodukter för att kontrollera för möjligheterna att genomföra detta för hela den europeiska plast- och förpackningsindustrin i sin helhet. Biodolomer® är unikt i sitt koncept då det uppvisar samtliga av följande egenskaper:

  • Förnyelsebart
  • Biologiskt nedbrytbart
  • Komposterbart
  • Omvandlingsbart till bioenergi
  • Kraftigt reducerade CO2-utsläpp vid förbränning jämfört med papper och konventionell plast
Medan flera andra biomaterial uppvisar en eller flera av dessa egenskaper, är Biodolomer® unikt såtillvida att det uppvisar samtliga egenskaper, vilket gör det till det mest mångsidiga biomaterialet på marknaden.


Ovanstående är framtaget med stöd från Europeiska Unionens LIFE program. Det representerar enbart företagets åsikter och vare sig Eus institutioner eller kommissionen är ansvariga för hur informationen ifråga används.


Huvudkontor Helsingborg

GAIA Spanien

GAIA Benelux

GAIA Sydostasien

GAIA Indien


Vår Historia